BABREA BUBBLE BATH LIP SCRUB

芭贝拉泡泡浴唇部磨砂膏

指导价格:

¥ 59.00

产品规格:

15ml

上市时间:

2021-10-01

描述及细节:

新一代温和果酸PHA

3分钟快速软化角质

唇部丝滑泡泡浴

泡出弹韧“新鲜唇”