auou SMOOTH GEL EYELINER

艾遇轻描畅写眼线胶笔

指导价格:

¥ 59.00

产品规格:

1.5mm/0.05g

上市时间:

描述及细节:

巨好看   不晕染

1.5mm极细   一笔勾勒

浓郁6色   顺畅好画

法国火山砂   强抗晕染

入门设计   加重防抖